Informacje zamieszczone w specyfikacji produktu nie mogą być uznawane za ostateczne i wyczerpujące. W razie pytań, prosimy o kontakt. Nie zastosowanie się do karty technicznej i karty charakterystyki materiałów niebezpiecznych lub zastosowanie produktu w innych celach niż jego przeznaczenie, jest jednoznaczne ze złamaniem warunków ogólnej sprzedaży / regulaminu sklepu. W takiej sytuacji nie ponosimy odpowiedzialności za cokolwiek, co wyniknie z działania produktu, ani za jakąkolwiek stratę lub zniszczenie spowodowane użyciem naszego produktu.