PORADNIK

1) Poradnik samodzielnego malowania dachu z blachy ocynkowanej oraz renowacja starego dachu.
Poradnik samodzielnego malowania dachu z blachy ocynkowanej oraz renowacja starego dachu.

Plan wykonywania prac:

  1. Ocena stanu powierzchni dachu.

  2. Przygotowanie powierzchni dachu do malowania.

  3. Obliczenie zapotrzebowania na materiał.

  4. Dobór odpowiedniej farby.

  5. Malowanie.

Pierwszą czynnością przed przystąpieniem do malowania jest ocena stanu blachy na naszym dachu.

Przygotowanie powierzchni ma kluczowe znaczenie podczas nakładania nowych powłok malarskich. Należyte jej wykonanie, zapewni odpowiednie przyleganie nowych powłok do podłoża, uchroni nowe powłoki przed odrywaniem się i odspajaniem. Co najważniejsze zapewni pożądaną estetykę wykonania.

Sposób przygotowania podłoża jest zależny od materiału, z którego jest wykonane. W naszym poradniku skupiliśmy się na przygotowaniu podłoża ocynkowanego oraz stali czarnej pokrytej starymi farbami (renowacja).

 

Technologia przygotowania i malowania powierzchni stalowych ocynkowanych ogniowo

 

1. Ocena jakości powłoki cynkowej

Przed przystąpieniem do procesu przygotowania powierzchni należy ocenić, czy powłoka cynkowa spełnia wymagania jakościowe.

Powłoka cynkowa powinna być wolna od przywartych i zatopionych w niej obcych wtrąceń, porów, miejsc bez powłoki, kropel cynku i popiołu cynku. Świeża(nowa) powłoka powinna być błyszcząca, bez wyraźnych ściemnień, nieregularności i nacieków. Dopuszcza się występowanie tzw. „kwiatu cynkowego” czyli widocznych śladów powierzchniowej krystalizacji cynku.

Oceniając powłokę cynkową nie wolno zapominać, na jaką stal została ona zaaplikowana. Normalne konstrukcyjne stale węglowe (odpowiedniki St3S) zwykle nie stwarzają problemów przy cynkowaniu ogniowym. Natomiast wszelkiego rodzaju stale niskostopowe (szczególnie te z podwyższoną zawartością krzemu i fosforu, jak np. odporne na niskie temperatury) mogą powodować pojawienie się poważnych wad powłok cynkowej, np. porowatej struktury powłoki w całym przekroju, zawyżonych (nawet do 300-400 mikronów) mierzalnych grubości ocynku, matowej struktury powierzchniowej itp. Tego typu wady wpływają zdecydowanie na drastyczne pogorszenie jakości powłoki malarskiej na ocynku, aż do kraterowania i pęcherzenia powłok nawierzchniowych w niespotykanej skali włącznie.

2. Przygotowanie niesezonowanych powierzchni ocynkowanych ogniowo do malowania.

Niesezonowane powłoki cynkowe są zwykle gładkie i mogą być nieznacznie zanieczyszczone powierzchniowo przez np. oleje lub pozostałości topników , co stwarza wrażenie „zatłuszczenia”. Poza tym przejawiają małą reaktywność w stosunku do powłok organicznych. Dlatego przed aplikacją powłoki nawierzchniowej powierzchnia cynkowa powinna być odpowiednio przygotowana i uaktywniona. Najczęściej stosuje się następujące metody przygotowania powierzchni ocynkowanych ogniowo:

2.1. Mycie pod ciśnieniem (ok. 10 MPa) roztworem wody amoniakalnej w rozcieńczeniu 5-6% z dodatkiem środków powierzchniowo czynnych. Alternatywnie można stosować gotowe mieszaniny przystosowane do tego przeznaczenia (np. CO). Natryśnięty roztwór powinien być pozostawiony przez okres przewidziany instrukcją na powierzchni dla wstępnej aktywacji powierzchni cynku, następnie zmyty czystą wodą do osiągnięcia odczynu obojętnego, zaś powłoka cynkowa osuszona. Zaktywowana powierzchnia cynku musi być jak najszybciej zamalowana warstwą sczepną, inaczej zacznie pokrywać się produktami korozji cynku co może skutkować w przyszłości odpadaniem powłoki.

2.2. Delikatne „omiecenie” powierzchni suchą lub mokrą metodą strumieniowo-ścierną przy pomocy drobnoziarnistego ścierniwa niemetalowego (np. elektrokorund, piasek oliwinowy) . Mokra obróbka strumieniowo-ścierna nadaje się do nowych powłok bez ubytków cynku, zaś sucha preferowana jest do starych, częściowo skorodowanych powłok. Metoda ta wymaga jednak wykonania szeregu prób w celu dobrania parametrów obróbki (np. ciśnienie powietrza, granulacja ścierniwa, kąt natarcia dyszy itp.) a także doświadczonego piaskarza ze względu na ewentualność usunięcia zbyt grubej warstwy cynku lub lokalnych uszkodzeń powłoki do podłoża. Poza tym, na powierzchniach schropowaciałych w ten sposób bardzo szybko tworzą się tlenki cynku, co narzuca konieczność prowadzenia tych prac w bardzo dobrych warunkach atmosferycznych (min. 10*C i wilg. poniżej 70%) oraz jak najszybszego zamalowania obrobionych powierzchni (najpóźniej tego samego dnia).

2.3. Odtłuszczanie rozpuszczalnikiem. Zwykle stosuje się przecieranie szmatami zwilżonymi rozpuszczalnikami ksylenowymi. Metoda ta jest jednak skuteczna tylko do usuwania ewidentnych i widocznych zatłuszczeń, generalnie nie aktywuje powierzchni cynku.

2.4. Ręczna obróbka mechaniczna, polegająca na przeszlifowaniu powierzchni, papierem ściernym. Należy jednak unikać szlifowania takich obszarów, jak szwy spawalnicze czy krawędzie ze względu na ewentualność usunięcia powłoki cynkowej do podłoża, co może doprowadzić do bardzo szybkiej inicjacji miejscowych procesów korozyjnych.

 

Renowacja starego dachu

Ważnym punktem w ocenie stanu wcześniej malowanego dachu jest sprawdzenie przyczepności farby. Najprostszą metodą jest metoda wizualna. Gołym okiem widać, czy powierzchnia dachu ma widoczne spękania.

DSC 0209

Kolejnym etapem oceny przyczepności starych powłok jest próba podważenia szpachelką starej powłoki. Jeżeli stara farba łatwo odrywa się od dachu, to należy takie miejsca oczyścić np. szczotką drucianą lub papierem ściernym. Zaleca się oczyszczenie powierzchni przy użyciu niemetalicznego ścierniwa, tworząc czyste, chropowate i równomierne podłoże.

Jeżeli stara powłoka nie odchodzi od dachu to należy ją tylko zmatowić drobnym papierem ściernym. Należy również wykonać próbę czy nowa farba nie rozpuszcza starej powłoki.

Jeżeli dach jest miejscowo skorodowany, to należy te miejsca oczyścić i wykonać zaprawki z farby, którą będziemy malowali dach.

W przypadku gdy dach jest bardzo skorodowany, to należy zastosować grunt antykorozyjny i uszczelniający Vinyguard Silvergrey 88.

Po przygotowaniu powierzchni dachu, możemy przystąpić do wyboru farby. Odpowiednim produktem jest farba Conseal Touch-Up. Jest to jednoskładnikowa powłoka akrylowa (matowa) schnąca fizycznie. Można ją stosować bezpośrednio na metal, jako farba nawierzchniowa, można stosować na powierzchnie o temperaturze poniżej 0oC. W zależności od stanu dachu i metody malowania , można zastosować ta farbę jako gruntoemalia lub jako farbę nawierzchniową, stosowaną na odpowiedni podkład.

Posiadamy również w ofercie farbę Pilot ACR. Jest to powłoka jednoskładnikowa powłoka akrylowa, schnąca fizycznie, ma wykończenie z półpołyskiem. Można stosować ją bezpośrednio na metal. Do stosowania jako farba nawierzchniowa w warunkach atmosferycznych. Można stosować na powierzchnie o temperaturze poniżej 0oC.

W celu dobrania najlepszego rozwiązania, prosimy o kontakt.

Obliczanie zapotrzebowania na farbę

W zależności od stanu przygotowanego dachu (blacha ocynkowana niemalowana, blacha ocynkowana wcześniej malowana), kształtu dachu (blacha prosta lub falista), grubości powłoki, temperatury oraz metody malowania (pędzel, wałek lub agregat malarski), obliczamy zużycie farby na daną powierzchnię.

Możemy założyć, że z jednego litra farby pomalujemy około 5m2., przy grubości powłoki około 100 mikrometrów.

Dla dachu z płaską blachą: wymiary 10m x 10m = 100m2 , przy zużyciu 1L na 5m2 , łączne zużycie wyniesie około 20 litrów.

Dla dachu z blachą falistą doliczamy do w/w obliczeń około 10-15% farby.

Dla dachu z blachą trapezową dodajemy do obliczeń z blachą płaską około 30% farby.

Warto również mieć na uwadze dodatkowe zużycie farby na ewentualne zaprawki miejsc skorodowanych, malowanie rynien i innych elementów dachu.

Malowanie

Przed przystąpieniem do malowania należy mieć pewność, że, dach jest czysty, suchy, wolny od wszelkich zanieczyszczeń, nie pada deszcz oraz nie jest za bardzo nagrzany od upałów. Odradzamy malowanie w dni słoneczne i upalne.

Malowanie agregatem malarskim:

Jest to najszybsza metoda malowania. Zaleca się malowanie agregatem w przypadku blachy płaskiej, przy blachach trapezowych może być utrudniony dostęp do wszelkich nierówności podłoża.

Przy malowaniu agregatem należy zachować wyjątkowe środki ostrożności: pogoda musi być bezwietrzna oraz w promieniu kilkudziesięciu metrów nie mogą się znajdować inne zabudowania, samochody oraz inne obiekty, które mogą zostać uszkodzone przez powstałą „mgiełkę” natryskiwanej agregatem farby.

Zaleca się malowanie pistoletem konwencjonalnym (kubkowym) oraz zastosowanie dyszy 0,9" w zależności od potrzeb. 

Malowanie wałkiem:

Zalecane jest malowanie wałkiem blach płaskich i falistych. Należy malować wysokiej jakości wałkiem, odpornym na rozcieńczalniki, na ścieranie i dobrze przyjmującym farbę. W trudno dostępnych miejscach można zastosować przedłużki.

Malowanie pędzlem:

Zaleca się do malowania blach trapezowych , o utrudnionym dostępie do spawów, wcięć i krawędzi. Malowanie pędzlem umożliwia dokładną aplikację farby na powierzchniach lekko skorodowanych oraz dociera w trudno dostępne miejsca, pory i nierówności podłoża.

Do nakładania farby Conseal Touch-Up należy używać pędzli o miękkim i długim włosiu.

Przy utrudnionym rozprowadzaniu farby, można ją rozcieńczyć rozpuszczalnikiem Jotun Thinner no7, nie więcej niż 5% objętości farby. Jeżeli dodamy więcej rozpuszczalnika, farba może stracić swoje właściwości.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.